Βαλβίδα σφαίρας από χυτοσίδηρο (χαμηλή/μέτρια πίεση)